ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ПОЧАТКОВА І ДОШКІЛЬНА ОСВІТА + АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Вчитель  Професія вчитель початкових класів одна з найгуманніших, творчих, необхідних професій в нашому світі. Швидше за все, це не просто професія, це - спосіб життя.  Кожен учитель повинен володіти особливими особистісними якостями, які допоможуть легко знайти контакт з дітьми та колегами. Серед них доброзичливість, уважність, чуйність, професіоналізм, турбота про ближнього. Все це допомагає виховати і сформувати характер людини, в руках якого майбутнє нашої країни.

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

Професія вчитель початкових класів починається зі знайомства з батьками. Треба зуміти налагодити контакт з ними, встановити доброзичливі стосунки. Педагог початкових класів веде заняття з усіх дисциплін, розважальні заходи, дозвілля і відпочинок. Крім того, бере участь у шкільних планерках, громадських заходах, займається репетиторством. Робота з дитячим колективом вимагає особливої уваги, міцної витримки і терпіння, гарної дикції та грамотної мови, вміння заманити своїм предметом. Вчитель повинен вміти створити сприятливу і доброзичливу обстановку в класі, в якій легко реалізувати свій талант педагога і розкритися потенціалу будь-якого учня.

Вихователь 

 Вихователь займається освітою дитини: її вихованням, навчанням і розвитком. Робить з нею зарядку, заняття з розвитку мовлення, навичок усної лічби, читання, малювання, ліплення, природознавства. Розвиває у дітей увагу, пам'ять, мислення, кмітливість, ініціативність, навички спілкування. Знайомить з етичними та естетичними нормами поведінки у суспільстві. Організовує проведення часу дітей: ігри, щоденну прогулянку, інші заходи відповідно до режиму дня. Несе відповідальність за життя і здоров'я дітей.
Вихователь повинен мати знання: педагогіки, психології, основ безпеки життєдіяльності, надання першої допомоги, етики та естетики, змісту і принципів організації дошкільного виховання. Знати методики: навчання і розвитку дітей, вміти організовувати їх пізнавальну діяльність.  Для успішного оволодіння професією людина повинна бути уважною, відповідальною, чуйною, тактовною, товариською, терплячою, виявляти схильність до роботи з дітьми. Бажано мати хорошу пам'ять, увагу, високі комунікативні здібності. Потрібні загальна культура та ерудованість, грамотна і виразна мова, добре поставлений голос, уміння керувати колективом.
Також необхідні стресостійкість, вміння контролювати свою поведінку і емоції, міцна нервова система: робота вихователя хоча і не супроводжується підвищеними фізичними навантаженнями, проте проходить в умовах постійного психоемоційного напруження.
Зарплата у працівників-початківців невисока і залежить від наявної освіти (вища або середня спеціальна), стажу роботи, додаткових професійних навичок (скажімо, уміння викладати дітям іноземні мови). У міру накопичення досвіду роботи і підвищення професійного статусу зростає і дохід, проте він все одно, за рідкісними винятками, нижче середньої зарплати у промисловості.
Можливості для кар'єрного зростання невеликі: підвищення рівня освіти, стаж роботи відображаються на рівні доходів, проте це не сприяє просуванню службовими сходами. Є шанс зайняти місце завідувача дитячим садком або стати чиновником в органах управління освітою.
Викладач іноземної мови Його будні - уроки та підготовка до них. Необхідний педагогічний талант, вміння знаходити теми і форми занять, які справді зацікавлять всіх учнів і допоможуть їм засвоїти матеріал. Специфіка професії Плюси професії                                                                                                             високий попит на ринку праці;  висока заробітна плата. Один з найбільш прибуткових варіантів роботи - репетиторство. Всім відомо - гарні репетитори на "вагу золота" не лише у переносному, але й у буквальному значенні слова. Мінуси професії                                                                                                            Ніякої універсальної схеми або методики навчання, якою можна користуватися рік у рік, не існує. Розробка уроків вимагає творчого підходу та вигадки. Розворушити учнів і навчити їх - ціла наука. Кожен раз доводиться стикатися з непередбаченими ситуаціями і проблемами. Обязательно хтось щось забув, не вивчив, не прийшов, не зрозумів ...

Місце роботи

Школи, вузи, численні лінгвістичні центри, які пропонують різноманітні програми: від екстерна за тиждень до трьохрічного навчання. Останнім часом педагогів з іноземно мови запрошують проводити заняття і в офісах. Особисті якості грамотна, чітка мова; гарна пам'ять;  уважність; терпіння; старанність.   

Кар'єра 

Перспектива для вчителя школи як приватної, так і державної - поступово "дорости" до директора. Підйом кар'єрними сходами реальний і для тих, хто працює у вузі. Багато молодих викладачів навчаються у аспірантурі. Після її закінчення можуть продовжити навчання в докторантурі. Захист дисертації та наукове звання відкривають дорогу до нових висот.

ЛОГОПЕДІЯ
Логопед                                                                                                                                                                                                                                               Спеціаліст по виправленню дефектів мовлення у дорослих і дітей. За допомогою спеціально підібраних вправ, він вчить говорити людей красиво: не в ніс, не гаркавити, чітко промовлювати букву "Р" і т.п. Логопед показує правильне положення язика і губ, вимовляючи звуки, задає читати вдома тексти та скоромовки, пильно стежить за успіхами підопічного. Специфіка професії Робота логопеда вимагає величезного терпіння. Муштрувати невпевнених пацієнтів кожного дня може лише дуже наполегливий фахівець. Процес лікування займає мінімум 5 місяців, іноді зі складними пацієнтами він затягується на рік і навіть більше! Робота, проста на перший погляд, потребує серйозної теоретичної підготовки: знання механізмів голософормування і патофізіології мови.Місце роботи  Дитячі садки, поліклініки, лікарні, центри психолого-педагогічної реабілітації та корекції для дітей з порушеннями слуху та мовлення. Варіант для професіоналів - відкриття власного приватного логопедичного кабінету. Особисті якості  Увага, терпіння, дипломатичність. Люди, які розмовляли з дефектами, часто соромляться своїх недоліків і у спілкуванні з ними треба бути максимально коректним, зуміти їх підбадьорити, підтримати.                                                

Кар'єра 

Високі доходи може принести лише приватна практика.

ВИХОВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ  ІНВАЛІДІВ (ЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА)

Корекційна освіта - це виховання, навчання дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору.
Для дитини, що має проблеми у розвитку, дуже важливо зустріти педагога, який допоможе їй пристосуватись до соціального середовища, навчитись читати, писати, визначитись з майбутньою професією.

Випускник спеціальності «Корекційна освіта» повинен вміти:
- проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей з вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
- організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
- проводити навчальну та виховну роботу в спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти; 
- систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
- у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
- вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.
Випускники спеціальності «Корекційна освіта» підготовлені до проведення корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю та іншими психофізичними вадами.
Випускники можуть працювати:
- у загальних та спеціалізованих дошкільних закладах,
- у спеціальних школах і школах-інтернатах,
- у класах інтенсивної педагогічної корекції масових шкіл,
- у реабілітаційних центрах для дітей-інвалідів,
- у психолого-медико-педагогічних консультаціях,
- у медичних закладахПОСЕРЕДНИЦТВО І КРИЗОВЕ ВТРУЧАННЯ                                                                                              

Соціальний педагог
Соціальний педагог – це спеціаліст, зайнятий у сфері соціальної роботи або освітньо-виховної діяльності, який здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, молоді як особистостей .                                                                                                   
Згідно з державною освітньо-кваліфікаційною характеристикою, (Держстандарт професії),  фахівець, якій отримав вищу освіту за напрямом «соціальна педагогіка», може займати такі посади:
•викладач у закладах освіти  – школи, коледжі, вища навчальні заклади; соціальний керівник
•інспектор соціальної допомоги державного та недержавного Пенсійного фонду, інших закладах, підпорядкованих Міністерству праці і соціальної політики  України;
•науковий співробітник у галузі соціальної та соціально-педагогічної діяльності,
•консультант психолого-педагогічної консультації  у державних та недержавних установах.
Через якийсь час після закінчення університету Ви зможете знайти роботу у таких  сферах, як:
•служби зайнятості;
•управління, відділи та установи соціального захисту населення;
•державні та недержавні організації та об'єднання, приватні фірми, благодійні  фонди тощо;
•міжнародні організації;
•установи та заклади,   підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України;
•заклади культури, освіти і науки;
•структура Міністерства внутрішніх справ України;
•заклади пенітенціарної системи;
•центри, відділи, управління, підпорядковані Міністерству у справах молоді, спорту і туризму;
•    науково-дослідні установи.
 
ПСИХОЛОГІЯ        
Психолог допомагає впоратися зі стресом, який викликаний напруженою роботою, зі страхами і невпевненістю у собі, підготувати дитину до дитячого саду, до навчання у школі. Працює з "проблемними" дітьми та підлітками. Здатний врегулювати конфлікт у колективі, провести тренінг творчого зростання і професійної самореалізації, тренінг по створенню у колективі психологічно сприятливої атмосфери.

Специфіка професії  Плюси професії  психолог може знайти роботу у різних сферах: стати дитячим психологом, спортивним, сімейним, корпоративним, працювати на телефоні, в МНС і т.п. Мінуси професії робота відбувається в умовах високої нервово-психічного, емоційного, інтелектуального та комунікативного навантаження;    невисокий попит на ринку праці; низька заробітна плата. Місце роботи  Школи, дитячі садки, центри реабілітації, лікарні, психолого-соціальні центри, наркологічні служби, тренінгові компанії, рекрутингові агентства, приватні фірми. Особисті якості розвинуті інтелектуальні здібності;  висока концентрація; вміння розподіляти і переключати увагу; вміння слухати; наявність витримки та самовладання.

Кар'єра                                                                                                               

Реальна позиція для новачка - у державних організаціях, на телефоні служби довіри, в лікарнях, соціально-реабілітаційних центрах. З досвідом можна влаштуватися у фірму корпоративним психологом або зайнятися приватною практикою.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

"Економіка підприємства" одна із основних спеціальностей у галузі знань професійного напряму підготовки "Економіка і підприємництво". В її межах вивчаються теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. "Економіка підприємства" – це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. Спеціальність "Економіка підприємства" формує системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення.
Метою діяльності фахівця з економіки підприємства є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств, організацій у виробничій та комерційній сферах. Реалізація мети передбачає набуття у процесі навчання відповідних знань, умінь та навичок, які забезпечують широкий світогляд, поєднання нового економічного мислення, глибоких знань фундаментальних економічних законів, обґрунтування шляхів розвитку підприємств в умовах ринкової економіки.
Спеціаліст з економіки підприємства повинен вміти виконувати професійні функції згідно своєї посади.
Де і ким може працювати випускник:
Посада фахівця-економіста займає вагоме місце в структурі всіх підприємств малого, середнього та великого бізнесу, організацій чи установ, які можуть існувати в економічній системі держави. Сьогодні економісти потрібні найрізноманітнішим організаціям. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку.
Випускники можуть виконувати роботу:
-економіста з планування;
-економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарчої діяльності;
-економіста з фінансової роботи;
-економіста з праці;
-економіста зі збуту;
-консультанта-радника;
-економіста договірних та претензійних робіт;
-економіста з матеріально-технічного постачання;
-наукового співробітника з економіки та ін.
Очолювати:
-планово-економічні служби підприємств і організацій;
-бухгалтерію;
-відділ праці та заробітної плати;
-відділ кадрів;
-відділ маркетингу;
-відділ зовнішньоекономічних зв'язків, або бути в них головними спеціалістами.

 
МІЖНАРОДНІ ГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ ЯЗКИ

Головна мотивація – це перспективи… Перспективи не лише отримати ґрунтовні знання та навички в сфері міжнародних економічних відносин, мати цікаву, різнопланову та стабільну роботу, а ще й поєднати її з самореалізацією, спілкуючись з людьми не лише в межах своєї країни. За спеціальністю "Міжнародна економіка" проводиться підготовка фахівців за напрямками:
-Міжнародна торгівля
-Міжнародний бізнес
Вивчення комплексу дисциплін, орієнтованих на міжнародні аспекти, забезпечує підготовку спеціалістів, які здатні на практиці проводити такі види міжнародної діяльності, як:
-торгово-маркетингову;
-інвестиційну;
-валютно-фінансову;
-кредитну;
-обліково-аналітичну;
-аудиторську;
-страхову.
Де і ким може працювати випускник
Випускники можуть займати відповідні посади на спільних та іноземних підприємствах, стати кваліфікованими спеціалістами міжнародних інвестиційних відділів банків, страхових компаній.
Випускники за спеціальністю "Міжнародна економіка" – це спеціалісти у сфері міжнародних товарно-грошових відносин, розвитку інвестиційного ринку та власного бізнесу .
Випускники можуть працювати на посадах :
-спеціаліста у міжнародних та інвестиційних відділах банків;
-спеціаліста у спільних та іноземних підприємствах;
-спеціаліста у страхових компаніях;
-спеціаліста відділу зовнішньоекономічної діяльності;
-спеціаліста в органах державного регулювання економіки;
-спеціаліста в іноземних представництвах підприємств України, всіх форм власності.

                                                                 
 ТУРИСТИКА І ГОТЕЛЬНА СПРАВА 

-Щороку кількість бажаючих відпочити за межами нашої країни збільшується. Як туристу вибрати країну, організувати поїздку і оформити всі необхідні документи? У цих питаннях допоможе розібратися менеджер з туризму. Найвищим професіоналізмом такого фахівця вважається розшифрувати мрію клієнта. Адже багато людей інколи самі не знають, чого хочуть. Можна довго розповідати про визначні пам'ятки Греції, а людині, можливо, хочеться поїхати куди-небудь подалі і побути на самоті. Важливо правдиво розповісти про плюси й мінуси туру, країни, врахувати фінансові можливості клієнта і надати самостійний вибір. Робота менеджера з туризму в туристичному агентстві відрізняється від туроператорської фірми. У першому випадку менеджер в основному оформляє путівки та веде туристів за руку. У туроператорської фірми колектив великий. Одні бронюють квитки, місця в готелях, інші оформляють візи, треті готують рекламні буклети і продають готові маршрути турагентствах. 

Специфіка професії

-Плюси професії 

-туристична галузь одна з найбільш вигідних і перспективних; можливість побувати в багатьох країнах;                                                                                    -гарний заробіток. хоча дохід і залежить від сезону;

-азарт, зазвичай в цій галузі працюють справжні фанати, які не проміняють турбизнес ні на що інше.

-Мінуси професії                                                                                                         

-побувавши у величезній кількості країн, часто жодну з них не вдається подивитися уважно;                                 

-величезна відповідальність;                                                                                              

-дуже нервова робота, постійно потрібно бути в курсі справ відпочиваючих: чи не забула їх зустріти приймаюча сторона, чи задоволені харчуванням, чи не виникає проблем з персоналом або місцевим населенням. часто схвильовані туристи можуть подзвонити серед ночі і попросити їх розвіяти сумніви; велика плинність кадрів. Місце роботи У туристичних агентствах або туроператорських фірмах.   Особисті якості 70% робочого часу в туристичному агентстві займає спілкування з клієнтами. Замкнена, закомплексована, неговірка людина не зможе продати жодної путівки. Потрібно бути веселим, уважним і привабливим. Професіонал обмальовує красу заморського курорту і вміє слухати клієнта.
Дуже важливо для менеджера вміти оперативно розв'язати негативну ситуацію, не втрачаючи при цьому робочого ритму. Адже проблема одного туриста не повинна позначитися на інших.
Часто в поїздках по рекламних турах всього за тиждень потрібно оглянути масу готелів, їх номерний фонд, інфраструктуру, оцінити екскурсійні програми, вивчити пам'ятки країни. Тут треба мати не тільки чіпку пам'ять, але все записувати і структурувати спостереження. Це стане в нагоді потім, коли посипляться питання допитливих клієнтів.                      

Кар'єра                                                                                                                   

Кар'єра менеджера з туризму починається з помічника менеджера. Спочатку робота на телефоні, потім з клієнтами. Далі можна стати фахівцем в одному з цих напрямів. Можна зайняти місце заступника директора або директора туристичного агентства. У туроператорських фірмах можливостей зробити кар'єру дещо більше.
 
ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

 Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Завдання: вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств; оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів підприємництва, оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики, фінансового контролінгу.      Предмет: система фінансово–економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
Міждисциплінарні зв’язки                                                       
Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» поглиблює та конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення дисциплін «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємства» з акцентом на отримання знань у сфері фінансово–економічних відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства і тісно пов’язана з навчальними дисциплінами «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансовий ринок» та «Фінансовий аналіз».


ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.
Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.
Де і ким може працювати випускник
По даній спеціальності здійснюється професійна підготовка фінансистів, діяльність яких спрямована на забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів держави і підприємства, підвищення ефективності витрат, результативності фінансової політики як основи стабілізації темпів соціально-економічного розвитку. Підготовка фахівців зі спеціальності "Фі-нанси і кредит" має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність в різних сферах економіки і держа-вного управління фінансами. Студенти, що закінчили інститут за фахом "Фінанси і кредит", отримують необхідний об-сяг знань і практичних навичок для роботи:
-у Рахунковій палаті, Міністерстві фінансів;
-у територіальних фінансових органах;
-у Державній митній службі;
-у контрольних фінансових органах;
-у страхових організаціях;
-в аудиторських фірмах;
-у державних позабюджетних фондах;
-у фінансових відділах і бухгалтерських службах комерційних організацій. 

Випускники можуть займати посади:
-фінансовий директор підприємства;
-начальник фінансового управління;
-керівник фінансового відділу;
-провідний фахівець відділу (департаменту, управління) тощо.