МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент – це мистецтво досягнення мети через грамотне керівництво ресурсами. Вміння виконувати функції, орієнтовані на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів з метою досягнення цілей організації – це та теоретично-практична база, яку отримують студенти курсу «Менеджмент» Старопольської Вищої Школи.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент» у Старопольській Вищій Школі ґрунтується на новітніх принципах освіти Європейського Союзу та орієнтована на сучасні запити ринку праці в Україні та за кордоном.

Протягом трьох років інтенсивного навчання за спеціальністю «Менеджмент» студент отримує знання в таких галузях:
- Організація виробництва
- Управління проектами
- Менеджмент персоналу
- Інвестиційний менеджмент
- Корпоративне управління
- Операційний менеджмент
- Реклама та рекламна діяльність
- Кризовий менеджмент
- Стратегічне управління підприємством

Спеціальність «Менеджмент» дає можливість студентам Старопольської Вищої Школи в Луцьку отримати поглиблені теоретичні та незамінні практичні знання, щоб ефективно виконувати управлінські, організаційні, консультаційні та інші функції менеджера. Отримана за даною спеціальністю збалансована база знань на навичок – це ключ до перспективної високооплачуваної роботи в успішних організаціях.

Після трьох років навчання випускники Старольської Вищої Школи за програмою «Менеджмент» отримують європейський диплом за кваліфікацією «бакалавр з менеджменту».

Випускники Старопольської Вищої Школи за спеціальністю «Менеджмент»  користуються широким попитом на ринку праці як в Україні, так і за кордоном. Вони працюють на керівних посадах у державних і недержавних установах та успішно керують власними приватними підприємствами в Україні, Польщі та інших країнах.