Педагогіка спеціальна

ВИХОВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ  ІНВАЛІДІВ (ЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА)

Корекційна освіта - це виховання, навчання дітей, які мають порушення у розвитку мовлення, пізнавальних процесів, слуху, зору.
Для дитини, що має проблеми у розвитку, дуже важливо зустріти педагога, який допоможе їй пристосуватись до соціального середовища, навчитись читати, писати, визначитись з майбутньою професією.

Випускник спеціальності «Корекційна освіта» повинен вміти:
- проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей з вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
- організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами;
- проводити навчальну та виховну роботу в спеціалізованих дошкільних та шкільних закладах освіти;
- систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, планувати та проводити дослідницьку роботу;
- у професійній діяльності контактувати з суспільними організаціями, які займаються проблемами дітей з особливими потребами;
- вести лекційну і пропагандистську роботу, спрямовану на поширення серед населення знань про причини виникнення аномалій розвитку, особливості виховання дітей з психофізичними вадами.
Випускники спеціальності «Корекційна освіта» підготовлені до проведення корекційно-педагогічної роботи з дітьми з порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю та іншими психофізичними вадами.
Випускники можуть працювати:
- у загальних та спеціалізованих дошкільних закладах,
- у спеціальних школах і школах-інтернатах,
- у класах інтенсивної педагогічної корекції масових шкіл,
- у реабілітаційних центрах для дітей-інвалідів,
- у психолого-медико-педагогічних консультаціях,
- у медичних закладах


ЛОГОПЕДІЯ
Логопед 

Спеціаліст по виправленню дефектів мовлення у дорослих і дітей. За допомогою спеціально підібраних вправ, він вчить говорити людей красиво: не в ніс, не гаркавити, чітко промовлювати букву "Р" і т.п. Логопед показує правильне положення язика і губ, вимовляючи звуки, задає читати вдома тексти та скоромовки, пильно стежить за успіхами підопічного. Специфіка професії Робота логопеда вимагає величезного терпіння. Муштрувати невпевнених пацієнтів кожного дня може лише дуже наполегливий фахівець. Процес лікування займає мінімум 5 місяців, іноді зі складними пацієнтами він затягується на рік і навіть більше! Робота, проста на перший погляд, потребує серйозної теоретичної підготовки: знання механізмів голософормування і патофізіології мови.Місце роботи  Дитячі садки, поліклініки, лікарні, центри психолого-педагогічної реабілітації та корекції для дітей з порушеннями слуху та мовлення. Варіант для професіоналів - відкриття власного приватного логопедичного кабінету. Особисті якості  Увага, терпіння, дипломатичність. Люди, які розмовляли з дефектами, часто соромляться своїх недоліків і у спілкуванні з ними треба бути максимально коректним, зуміти їх підбадьорити, підтримати.                                               

Кар'єра

Високі доходи може принести лише приватна практика.


 

ПОСЕРЕДНИЦТВО І КРИЗОВЕ ВТРУЧАННЯ                                                                     

Соціальний педагог
Соціальний педагог – це спеціаліст, зайнятий у сфері соціальної роботи або освітньо-виховної діяльності, який здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднує зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, молоді як особистостей .                                                                                                  
Згідно з державною освітньо-кваліфікаційною характеристикою, (Держстандарт професії),  фахівець, якій отримав вищу освіту за напрямом «соціальна педагогіка», може займати такі посади:
•викладач у закладах освіти  – школи, коледжі, вища навчальні заклади; соціальний керівник
•інспектор соціальної допомоги державного та недержавного Пенсійного фонду, інших закладах, підпорядкованих Міністерству праці і соціальної політики  України;
•науковий співробітник у галузі соціальної та соціально-педагогічної діяльності,
•консультант психолого-педагогічної консультації  у державних та недержавних установах.
Через якийсь час після закінчення університету Ви зможете знайти роботу у таких  сферах, як:
•служби зайнятості;
•управління, відділи та установи соціального захисту населення;
•державні та недержавні організації та об'єднання, приватні фірми, благодійні  фонди тощо;
•міжнародні організації;
•установи та заклади,   підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України;
•заклади культури, освіти і науки;
•структура Міністерства внутрішніх справ України;
•заклади пенітенціарної системи;
•центри, відділи, управління, підпорядковані Міністерству у справах молоді, спорту і туризму;
•    науково-дослідні установи.